כותרת הסבר זאפ

קולורס מונפרד אדנדום סילקוף, מרגשי ומרגשח. עמחליף לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק. קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי קולורס מונפרד אדנדום סילקוף, מרגשי ומרגשח. עמחליף נולום ארווס סאפיאן - פוסיליס קוויס, אקווזמן קוואזי במר מודוף. אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון בלרק - וענוף להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורך. קוואזי במר מודוף. אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון בלרק - וענוף לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק.

אבטחת מידע

חברת ביג אלקטריק משקיעה את מיטב המאמצים באבטחת מידע ובשמירה קפדנית על פרטיות הלקוח.

לפיכך משתמשת חברת ביג אלקטריק בטכנולוגית SSL המתקדמת בעולם של חברת GoDaddy העולמית. טכנולוגית ה-SSL נבדקה ואושרה ע"יחברות כרטיסי האשראי. פרוטוקול ה-SSL "מערבל" את הנתונים עם העברתם למחשב, מצפין אותם והופך אותם לרצף חסר משמעות של סימנים, אותיות ומספרים. כל הנתונים שמוכנסים ע"י לקוחות האתר נשמרים במערכת ונגישים למנהלי האתר בלבד, הנתונים האישיים אינם נגישים לגולשי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך במערכת דייליסייל פרוטוקול ה-SSL והנתונים האישים נמצאים במחשבים המאובטחים של חברת דייליסייל, והנתונים לא עוברים דרך חברות אחסנת מידע כמו בשאר החברות האחרות.השימוש בכרטיסי האשראי באתר מוגן ומבוטח ע"י חברות כרטיסי האשראי, לכן כל" שימוש לרעה" בכרטיס האשראי לא ייזקף לחובת בעל הכרטיס, כלומר העסקה לא תאושר. במקרה כזה יוחזר ללקוח מלוא הסכום ע"י חברת כרטיסי האשראי, תוך30 יום לכל היותר מיום ביצוע העסקה.