כותרת הסבר זאפ

קולורס מונפרד אדנדום סילקוף, מרגשי ומרגשח. עמחליף לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק. קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי קולורס מונפרד אדנדום סילקוף, מרגשי ומרגשח. עמחליף נולום ארווס סאפיאן - פוסיליס קוויס, אקווזמן קוואזי במר מודוף. אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון בלרק - וענוף להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורך. קוואזי במר מודוף. אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון בלרק - וענוף לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק.

18.08.23
לכבוד
כל מאן דבעי,
לקוחות נכבדים.

תקנון מבצע ראש השנה תשפ"ד "קנה – קבל" מתנה בשווי עד 1,000 ₪

לידיעת הציבור הרחב בישראל ,להלן תקנון מבצע " קנה - קבל" מתנה בשווי עד בסך 1,000 ש"ח בתווי קנייה ברשת חנויות פוקס הום בלבד או אפשרות לקנייה חוזרת "קש – באק" רק בחנויות הרשת בסך 444 ש"ח או אחד מהמוצרים המוגדרים מתנה במודעת השיווק והפרסום של רשת חנויות ביג אלקטריק בשווי עד 1,000 ₪ לבחירה חופשית של הלקוחות ברכישת אחד ממוצרי המבצע שמשתתפים במבצע (ראה דו"ח פרסום אודות המוצרים שמשתתפים במבצע ראש השנה תשפ"ד) ,כאמור לקוחות שיבחרו במתנת "הקש – באק" יוכלו לממש היכן שיהיו מעוניינים את הזיכוי לקנייה חוזרת בחנויות הרשת ולהלן הנחיות התקנון של חב' אלקטרו קובי בע"מ ,ח.פ 511534893 אשר מתקיים ברשת חנויות ביג אלקטריק בלבד בין התאריכים 18.08.23 עד 30.09.23 כדלקמן:

  1. מהות המבצע "קנה – קבל" מוצר ראשון שמשתתף במסגרת המבצע יהיה זכאי הלקוח לקבל שובר אלקטרוני \ קוד קופון חד ערכי שישלח בהודעת SMS בסך 444 ש"ח לקנייה חוזרת באחת מחנויות הרשת על המוצר השני או תווי קנייה לרשת חנויות פוקס הום בלבד או מתנה לבחירה מוצר חשמלי בשווי עד 1,000 ש"ח שמפורסם במודעת השיווק של הרשת במדיה הכתובה, בטלוויזיה ובדיגיטל.
  2. השובר האלקטרוני הינו קוד קופון חד ערכי אשר ישלח בהודעת SMS בפועל לנייד של הלקוח, אולם אך ורק לאחר הקנייה ורק לאחר אספקת המוצר שירכוש במסגרת המבצע יוכל לממש אותו לאלתר וללא תנאי מיוחד על כל מוצר שירכוש בחנויות הרשת ביג אלקטריק הקמעונאית בלבד (לא באתר באינטרנט) .
  3. הלקוח לא יוכל לממש את הזיכוי ה "קש – בק" בסך 444 ₪ במעמד הרכישה של המוצר הראשון ,אלא לאחר קבלת המוצר שרכש בפועל ורק לאחר אספקתו בפועל יוכל לממש את השובר האלקטרוני ,דהיינו הקוד קופון החד ערכי בסך 444 ש"ח בקנייה חוזרת של המוצר השני מבניהם.
  4. במידה והלקוח ירכוש מספר מוצרי חשמל שמשתתפים במבצע יהיה זכאי לקבל על כל מוצר שובר אלקטרוני ,דהיינו קוד קופון בסך 444 ₪ לקניות חוזרות או תווי הקנייה של רשת פוקס הום בסך 1,000 ש"ח ע"פ תקנון רשת פוקס הום או מוצר חשמלי בשווי עד 1,000 ש"ח
  5. תוקף השובר האלקטרוני הקוד קופון החד ערכי הינו עד 31.12.24 בלבד ,כך שעל הלקוח לדעת זאת מבעוד מועד ומראש בכדי להימנע מחסימה בתהליכי המכירה הבאים שעתידים לבוא ולהימנע מאי נעימות בשל אי היכולת הטכנית לבצע את הרכישה לאחר התאריך הנ"ל בגין חסימת הקופות מבחינה טכנית שהוגדרה מראש.
  6. המבצע יחל מתאריך 18.08.23 ויסתיים בתאריך 30.09.23
  7. המבצע יתקיים אך ורק בחנויות הרשת ביג אלקטריק

בכבוד רב,
הנהלת הרשת והחברה